Waarom de
slimme meter

De slimme meter past bij de toekomst

Brandstoffen zoals olie en gas raken op en zijn slecht voor ons milieu. Ook gebruiken we steeds meer elektriciteit. Dat betekent dat we meer energie moeten besparen. En meer duurzame energiebronnen moeten gebruiken.

Een slim
energienet is nodig

Kunnen wij vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen? Dan kunnen we het energienet beter gebruiken en houden we de energie betaalbaar. Ook in de toekomst. De slimme meter is hierin belangrijk. Deze geeft ons namelijk inzicht in de energiestromen: waar is veel energie nodig? En waar juist minder?

Meer
weten?

Beter inzicht en slimme technieken in woningen maakt het makkelijker om energie te besparen. Hier leest u alle actuele informatie over de slimme meter.