Netcapaciteit
transportprognoses

We wekken in Nederland steeds meer duurzame elektriciteit lokaal op. Daarnaast neemt het elektriciteitsverbruik flink toe. Bijvoorbeeld door meer elektrische auto’s en minder gebruik van aardgas. Dit is goed nieuws voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar dit betekent wel dat ons elektriciteitsnet zwaarder belast wordt.

Transportprognose aanvragen

Het energienet kan
de vraag niet overal aan

Er komen steeds meer grootverbruikaansluitingen. Onder andere door nieuwe zonne- en windparken. Op deze locaties is de capaciteit van het energienet soms beperkt. Er komen meer zonneparken bij dan het mogelijk is om het energienet uit te breiden. Dit betekent dat de beschikbare capaciteit in sommige gebieden niet aansluit bij de gevraagde capaciteit. Dat noemen we congestie.

Bekijk de beschikbare
netcapaciteit

Bent u van plan duurzame energie op te wekken met bijvoorbeeld een zonnepark? Of gaat u juist veel energie afnemen? Bekijk dan op onze kaart of er beperkingen zijn in de beschikbare netcapaciteit in die regio. Let op, de kaarten geven een indicatie voor grootverbruikaansluitingen.

Opwek

 

hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Afname

 

hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Stedin levert energie in de provincie Zeeland. In gebieden die niet geel, oranje of rood zijn, is netcapaciteit beschikbaar.

Gele gebieden: beperkte netcapaciteit beschikbaar

Er is beperkte ruimte voor nieuwe of het uitbreiden van bestaande grootverbruikaansluitingen.

Oranje gebieden: geen netcapaciteit beschikbaar

Er is geen ruimte meer voor nieuwe of het uitbreiden van bestaande grootverbruikaansluitingen. We onderzoeken of hier congestiemanagement mogelijk is. Of we passen dit al toe.

Rode gebieden: geen netcapaciteit beschikbaar en congestiemanagement niet mogelijk

Er is geen ruimte meer voor nieuwe of het uitbreiden van bestaande grootverbruikaansluitingen. Congestiemanagement is niet mogelijk.