Veilig
gasloos


Elektrisch koken

Uit onderzoek is gebleken dat afgesloten gasaansluitingen op lange termijn een veiligheidsrisico vormen. Bij een woning die geen aardgas gebruikt, verwacht je namelijk geen aardgasvoerende leiding in de woning en in de grond. Dit kan voor een onduidelijke en onveilige situatie zorgen bij bijvoorbeeld werkzaamheden in de woning of in de grond.

Afgesloten gasaansluiting:
kiezen tussen verwijderen en heraansluiten

De Nederlandse netbeheerders hebben daarom afgesproken dat ze gasaansluitingen niet langer dan 12 maanden afgesloten laten liggen. Heeft u een gasaansluiting die voor 1 januari 2019 is afgesloten? Dan krijgt u een brief met de vraag om te kiezen tussen twee opties: definitief verwijderen of heraansluiten. Hieronder geeft u uw keuze door. Is uw gasaansluiting al verwijderd? Dan kunt u dat ook hier doorgeven.

Geef uw keuze door


Nieuwe werkwijze
netbeheerders

Sinds begin 2019 sluiten de netbeheerders aansluitingen alleen nog af voor een periode van maximaal 12 maanden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een grootschalige verbouwing. Binnen 12 maanden moet de aansluiting óf worden verwijderd óf opnieuw worden aangesloten.

Weghalen lang afgesloten gasaansluitingen

Hebben wij uw gasaansluiting voor 1 januari 2019 afgesloten? Dan hebben we destijds geen maximale termijn met u afgesproken. Omdat wij uw afgesloten gasaansluiting niet langer kunnen laten liggen, krijgt u een brief. Wij vragen u om een keuze te maken tussen verwijderen en heraansluiten.

Kosten voor de werkzaamheden

Wij gaan ervan uit dat u het gas heeft laten afsluiten, omdat u het niet meer nodig heeft. Daarom kiest u waarschijnlijk voor definitief verwijderen. U hoeft hiervoor niet te betalen, omdat we nu pas weten dat we de gasaansluiting echt helemaal moeten weghalen. Wilt u toch weer gas gaan gebruiken? Neem dan uw gasaansluiting binnen 1 maand weer in gebruik. Voordat we de aansluiting opnieuw inschakelen, moet u een nieuw contract voor levering afsluiten met een energieleverancier. Als u weer bent aangesloten, betaalt u de aansluitkosten en de maandelijkse kosten voor het netbeheer. Deze vindt u op www.zeeland.stedin.net/tarieven.

Werkzaamheden bij verwijderen

Als u kiest voor verwijderen, dan halen we de gasleiding weg die loopt vanaf ons hoofdnet tot aan de gasmeter* in uw meterkast. Ook verwijderen we de gasmeter en de gaskraan. In dit filmpje leggen we uit welke werkzaamheden we doen bij laagbouwwoningen. In een laagbouwwoning moeten we vaak graafwerkzaamheden uitvoeren op uw perceel. Wist u dat deze graafwerkzaamheden vaak erg meevallen? Door nieuwe technieken kunnen wij in veel gevallen de leiding verwijderen met minimaal graafwerk. In dit filmpje laten we zien hoe dit in zijn werk gaat.

Na de werkzaamheden maken wij uw tuin weer in orde. Voordat we starten met onze werkzaamheden, onderzoeken we hoe we de gasaansluiting het beste kunnen weghalen. Want elke situatie is anders..

*bij kookgasaansluitingen is er niet altijd een gasmeter

Werkzaamheden bij heraansluiten

Heeft u (op termijn) toch nog gas nodig? Kies dan voor het opnieuw in gebruik nemen van uw gasaansluiting. Wij sluiten uw gasleiding dan opnieuw aan. Voordat wij u opnieuw aansluiten, moet u een nieuw contract voor levering van gas afsluiten met een energieleverancier. Als u weer bent aangesloten, gaat u maandelijkse kosten betalen voor het netbeheer.

Tijdens het heraansluiten controleren wij of uw binneninstallatie lekdicht is. Als dit niet het geval is dan moet u zelf een erkend installateur inschakelen om dit te repareren. Uw installateur moet zorgen dat uw binneninstallatie veilig (inclusief veiligheidsaarding) en bedrijfsgereed is aangesloten.