Bekijk onze tarieven

Aansluit- en transportvergoedingen gebruiken wij voor aanleg en onderhoud van het energienet.

Alles over de aansluiting

Bekijk de typen aansluitingen en het stappenplan om een aansluiting aan te vragen of te wijzigen.

Techniek

De (technische)uitvoering van ons dagelijks werk dient op veilige en verantwoorde wijze te gebeuren. Wij houden ons hierbij aan gestelde richtlijnen en veiligheidsvoorschriften.

Stroomnetwerk in Zeeland vol: flexibel vermogen gezocht

Er is transportschaarste op het elektriciteitsnet van Zeeland voor grootverbruikklanten. Wij roepen partijen op om flexibiliteit aan te bieden in het afnemen van elektriciteit. Zo kunnen we het elektriciteitsnet efficiënter benutten en houden we het zoveel mogelijk toegankelijk voor iedereen.

Informatie en aanmelden

Constructie voor een bouwaansluiting in de buitenlucht

Bouwvrijstelling stikstof geschrapt: wat betekent dat?

De Raad van State heeft de zogenaamde bouwvrijstelling voor stikstof geschrapt. Dit heeft gevolgen voor onze projecten, zoals het realiseren en wijzigen van klantaansluitingen.

Energietransitie
mogelijk maken

U heeft transitiedoelen. Wij helpen u om deze waar te maken. Dit doen we met kennis, producten en diensten. Zodat u uw transitieplannen in de praktijk kunt brengen. We zetten in op een toekomst die in het teken staat van duurzaam, decentraal en samen.