Welke meter is geschikt
voor teruglevering

Verbruiksmanager

Gebruik een slimme meter voor teruglevering

Samen met andere netbeheerders bieden wij de slimme meter aan. Deze digitale energiemeter geeft inzicht in het energieverbruik en daarmee de mogelijkheid om energie en kosten te besparen. Netbeheerders kunnen dankzij deze slimme meters het energieaanbod en de vraag binnen het net beter monitoren, zodat zij zuiniger kunnen omspringen met hun capaciteit.

Een slimme meter meet de in- en uitgaande elektriciteit. Deze digitale meter heeft vier telwerken:

  • Twee voor consumptie (hoog en laag tarief): dit is de stroom die u gebruikt.
  • Twee voor productie (hoog en laag tarief): dit is de stroom die u opwekt.

De meter kan op afstand worden uitgelezen. Wij plaatsen standaard de slimme meter bij nieuwbouwwoningen, grootschalige renovatie en bij reguliere vervanging. Meestal hangt de slimme meter in uw meterkast.

Meer over de Slimme Meter

De Ferrarismeter
(draaischijfmeter)

De Ferrarismeter of draaischijfmeter is een analoge meter en kan in bepaalde gevallen terugdraaien als u stroom teruglevert. Deze meters hebben wel nadelen:

  • U ziet niet op de meter hoeveel u teruglevert. U kunt dus niet controleren of de verrekening klopt.
  • De meter kan een ‘terugloopblokkering’ hebben. De meter draait dan niet terug. U levert de energie wel terug, maar dit wordt niet gesaldeerd.
  • Tijdens het terugleveren kan de meter stilstaan. Het lijkt dan alsof u geen energie teruglevert.
  • De meter is niet gemaakt om teruggeleverde energie te registreren. Hierdoor kan de meter niet garanderen dat energie die u teruglevert goed wordt geregistreerd.