Wilt u een nieuwe elektriciteits- of gasaansluiting aanvragen of uw bestaande elektriciteits- of gasaansluiting wijzigen? Bijvoorbeeld verzwaren, verplaatsen of verwijderen? Dat kan. Uw aansluiting dient hiervoor wel te voldoen aan de voorwaarden. Voor meer informatie en het opvragen van een offerte kunt u terecht op www.mijnaansluiting.nl. 

 Stroom

Krijgt u een nieuw elektrisch apparaat in uw huis? Of haalt u iets weg? Dan kan dat gevolgen hebben voor de grootte van uw aansluiting. U heeft dan misschien meer of minder capaciteit nodig. Meer weten? Vraag het aan uw installateur. U weet dan zeker dat u de juiste aansluiting heeft. En dat u niet te veel betaalt.

Elektriciteitsaansluiting

 Gas

Wilt u uw bestaande gasaansluiting wijzigen? Bijvoorbeeld verzwaren, verplaatsen of verwijderen? Dat kan. Uw aansluiting dient hiervoor wel te voldoen aan de voorwaarden.


Gasaansluiting

Afsluiten en opnieuw aansluiten

Voordat we overgaan tot afsluiten, vindt er een toetsing plaats. Hierbij werken we samen met gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties.

Capaciteit van uw aansluiting

Krijgt u binnenkort zonnepanelen? Of gaat u elektrisch koken? Dan is het handig om van tevoren de capaciteit van uw aansluiting te checken.

De meterkast

Wij plaatsen, beheren en onderhouden uw elektriciteits- en gasmeter. Hiervoor zijn wij verantwoordelijk. Dat is in de wet bepaald.

Op zoek naar
uw EAN-code

Iedere gas- en elektriciteitsaansluiting heeft een eigen EAN-code (European Article Number). Dit is een uniek getal van 18 cijfers.

Gaat u verhuizen? Of stapt u over naar een andere leverancier? Dan heeft uw leverancier uw EAN-code nodig. Zoek uw code op met uw postcode en huisnummer op www.eancodeboek.nl. U kunt de code ook vinden op de laatste jaar- of eindfactuur van uw energieleverancier.

Krijgt u een nieuwe aansluiting?

Met onderstaande voorbereidingen bent u goed voorbereid!

Tip!
Geeft u opdracht om uw elektriciteits- of gasaansluiting te verwijderen? Dan moet u tegelijkertijd uw leveringscontracten opzeggen. Neem hiervoor contact op met uw energieleverancier.

Administratieve voorbereidingen  Technische voorbereidingen

Wat is het voordeel
van een extra meetpunt?

Dit maakt het makkelijker om een aansluiting te delen. En om de energie die u verbruikt en opwekt los van elkaar te verrekenen. Een extra meetpunt is alleen mogelijk bij een elektriciteitsaansluiting.

Gaat u in de tuin graven?

De Nederlandse grond ligt vol met kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, water, riolering, internet en telefonie. Met graven in de tuin kunt u deze beschadigen. Hierdoor kunnen stroomstoringen, gaslekkages of onveilige situaties ontstaan.

Veilig graven