Veelgestelde
Vragen

Begint mijn meter weer op nul of op dezelfde stand als mijn traditionele meter?

De nieuwe, slimme meter start nooit op dezelfde stand als uw vorige meter. Hij staat meestal op de nulstand, maar niet altijd. Dit komt doordat ook meters worden geplaatst die steekproefsgewijs op nauwkeurigheid zijn getest. U tekent bij ingebruikname van de nieuwe meter voor die stand als beginstand en betaalt uiteraard niet voor het verbruik dat al door de meter is geregistreerd.

Gerelateerde vragen