Veelgestelde
Vragen

Hoe staat het met de inzet van waterstofgas voor de Gebouwde Omgeving?

Groene waterstof is nog lang niet in voldoende mate beschikbaar voor de Gebouwde Omgeving. Er wordt wel volop geëxperimenteerd, maar een grootschalige toepassing is nog niet aan de orde. Voor nieuwbouw sluiten wij aan bij de Regionale Energie Strategie, die adviseert om nieuwbouw all-electric uit te voeren. In twijfelgevallen beslist de gemeente daarover. Ook andere deskundigen zijn het daarmee eens (o.a. RVO, CE Delft, Stroomversnelling).

Gerelateerde vragen