Veelgestelde
Vragen

Kunnen er alvast loze leidingen worden gelegd/in stand gehouden voor het geval er later waterstofgas beschikbaar komt?

Eventuele voorbereiding op de inzet van waterstofgas door het aanleggen of in stand houden van loze leidingen is onwenselijk en doen wij dus ook niet. Wij mogen in het kader van de Wet Milieubeheer geen loze leidingen in de grond aanleggen, waarvan het zeker is dat die lange tijd geen dienst gaan doen en het onzeker is of deze ooit dienst gaan doen. Het gebruik van materialen (milieu), de veiligheid (op een later moment moeten wij alsnog die leidingen onderzoeken) en kosten (in de tussentijd moeten wij de leidingen monitoren en onderhouden) is dat een maatschappelijk zinloze investering, die ook wettelijk niet is toegestaan.

Gerelateerde vragen