Veelgestelde
Vragen

Vervangt de slimme meter mijn elektriciteits- en gasmeter?

Als er slimme meters worden geplaatst, worden in principe altijd zowel de elektriciteitsmeter als de gasmeter vervangen. De slimme gasmeter wordt direct (met een kabeltje) of indirect (met een draadloos signaal) gekoppeld aan de slimme elektriciteitsmeter. De slimme elektriciteitsmeter beschikt over een communicatiemodule die zowel de meterstanden voor elektriciteit als die voor gas doorstuurt.

Gerelateerde vragen