Veelgestelde
Vragen

Voert elk meetbedrijf de controles voor elektriciteits- en/of gasmeters op dezelfde manier uit?

Ja, KIWA adviseert alle meetbedrijven en ziet erop toe dat de controles op de juist voorgeschreven wijze worden uitgevoerd.

Gerelateerde vragen