Veelgestelde
Vragen

Waarom moet ik melden dat ik ga terug leveren

Of u gaat terug leveren is niet relevant voor uw netbeheerder. Het gaat er om of u kunt terug leveren, dus of er een elektriciteitsproductie-eenheid aanwezig is in uw elektrische installatie. Een aangeslotene is volgens de netcodes wettelijk verplicht de netbeheerder tijdig op de hoogte te stellen van zijn voornemen tot terug levering, zodat de netbeheerder eventueel noodzakelijke wijzigingen in het net kan doorvoeren.

Gerelateerde vragen