Veelgestelde
Vragen

Wat gebeurt er met de controleresultaten van de elektriciteits- en/of gasmeters?

De resultaten worden door de meetbedrijven naar KIWA gestuurd. KIWA analyseert de gegevens en beoordeelt of de meters aan de minimumeisen voldoen. Voldoet de meter niet aan de minimumeisen, dan moeten alle meters in Nederland van dit type, bouw- en/of revisiejaar worden vervangen.

Gerelateerde vragen