Veelgestelde
Vragen

Wat is een Artikel 1-aansluiting?

In Artikel 1 van de Elektriciteitswet 1998 staat een aantal uitzonderingen van aansluitingen die technisch onder kleinverbruik vallen, maar die als grootverbruiker-aansluitingen behandeld kunnen worden. Dit omdat ze altijd een zakelijk karakter hebben en andere juridische bescherming kennen dan van toepassing op kleinverbruikers.

Het gaat om aansluitingen die onderdeel uitmaken van een organisatorische eenheid die zich in hoofdzaak bezighoudt met:

  • Waterbewerkingsactiviteiten
  • Mijnbouwkundige activiteiten
  • Activiteiten rond beheer en exploitatie van telecommunicatie en kabelnetwerken
  • Activiteiten met betrekking tot verkeersregelinstallaties en openbare verlichting
  • Openbaar vervoer per spoor

Indien het totaal van aansluitingen binnen één van deze vijf categorieën groter is dan 2 MVA, zullen de kleinverbruik aansluitingen binnen deze categorie behandeld worden als grootverbruik aansluitingen. Voorwaarde is wel dat de bedrijfsuitoefening op fysiek geïntegreerde basis geschiedt.

Gerelateerde vragen