Veelgestelde
Vragen

Wat verandert er in de dienstverlening op het gebied van storingen en responsetijden?

De servicenormen voor Artikel 1-aansluitingen bij storingen zijn conform de normen voor grootverbruikers. Compensatievergoedingen bij langdurige storingen blijven gekoppeld aan de zekeringwaarde van de aansluiting (vanaf 3x25A of hoger).

Gerelateerde vragen