Veelgestelde
Vragen

Wie betaalt de kosten van een meterijking?

Blijkt uit de meterijking dat de meter inderdaad een afwijking vertoont en dat deze groter is dan toegestaan, dan zijn de kosten van het onderzoek en vervanging van de meter, én de voorrijkosten, voor uw netbeheerder. In dat geval bepaalt uw netbeheerder, na het plaatsen van de nieuwe meter, op basis van de uitkomsten van het onderzoek het verbruik opnieuw en geeft dit door aan uw energieleverancier. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, dan komen de kosten voor de elektriciteits- of gasmeterijking voor uw rekening. U ontvangt dan een factuur van uw netbeheerder. Op de website van Agentschap Telecom vindt u meer informatie over kalibratie- en ijkrapporten.

Gerelateerde vragen