Tijdelijke
aansluiting

U heeft een tijdelijke aansluiting aangevraagd. Om dit goed te regelen, leest u hieronder wat Stedin doet en wat we aan u vragen om te doen.

Belangrijke informatie

U gaat pas betalen voor de aansluiting als de meter geplaatst is. Wel is het belangrijk dat u een energieleverancier kiest en u zich per direct aanmeldt bij deze leverancier, zodat wij de opdracht meteen kunnen doorzetten naar de aannemer. Als er aan de plaatsing van deze meter(s) kosten zijn verbonden vindt u deze onder “werkzaamheden en kosten” in uw offerte. Na plaatsing betaalt u een periodieke vergoeding aan Stedin voor het beschikbaar stellen van de meter(s). Deze vergoeding wordt na ingebruikname van de aansluiting(en) gelijktijdig met de periodieke aansluit- en transportkosten in rekening gebracht.

Wat doet u?

Om levering van energie mogelijk te maken heeft uw energieleverancier een zogenaamde EAN code nodig (per aansluiting een aparte code). De EAN-code ontvangt u van ons bij de opdrachtbevestiging. Verder is het volgende van belang:

 • Als u nog geen contract heeft voor de levering van energie, regelt u dit zelf met een energieleverancier naar keuze.
 • Schakel een erkende installateur in om uw binneninstallatie veilig en bedrijfsgereed (volgens de NEN normen) aan te sluiten. Dit moet klaar zijn als onze werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • U zorgt zelf voor een bouwkast, ook wel bouwmeterkast of bouwstroomkast genoemd, die voldoet aan de NEN-normen die van toepassing zijn.
 • Om de kabels/leidingen te leggen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating, grind, beplanting en overige obstakels. Na onze werkzaamheden zorgt u zelf voor het (laten) herplaatsen van het straatwerk.

Wat doet Stedin?

Wij gaan ervan uit dat wij direct en gemakkelijk aan de slag kunnen met uw aansluiting(en). Zijn er werkzaamheden in openbare grond noodzakelijk? Dan regelt Stedin de vergunningen en/of toestemmingen.

Wat is niet inbegrepen?
Eventuele voorbereidende werkzaamheden of werkzaamheden achteraf zijn niet inbegrepen in de offerte. Het gaat om het volgende:

 • Levering en plaatsing bouwkast
 • Treffen of aanpassen van bouwkundige voorzieningen (een voorbeeld hiervan zijn sparingen en mantelbuizen)
 • Hak-, breek-, reparatiewerkzaamheden
 • Verwijderen van onvoorziene obstakels (zoals bestrating, beplanting en andere mogelijke hindernissen)
 • Werkzaamheden met betrekking tot vervuilde grond
 • Het verwijderen en herplaatsen van bijzonder straatwerk (asfalt, grind, sierbestrating, e.d.) op eigen grond van de afnemer.
 • Controle van de binneninstallatie(s)
 • Bovenstaande werkzaamheden moeten voorafgaand aan onze werkzaamheden door u of in uw opdracht door derden zijn uitgevoerd. De kosten die verbonden zijn aan deze werkzaamheden komen voor uw rekening.