Verwijdering van
uw aansluiting

U heeft een aanvraag gedaan voor de verwijdering van uw aansluiting. Om dit goed te regelen, leest u hieronder wat Stedin doet en wat we aan u vragen om te regelen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de aansluiting, inclusief de aanwezige aansluitleiding/aansluitkabel. Om dit goed te regelen, leest u hieronder wat Stedin doet en wat we aan u vragen om te doen.

Belangrijke informatie

Het is levensgevaarlijk om te starten met de sloopwerkzaamheden voordat de aansluitkabels en aansluitleidingen spannings- en drukloos zijn gemaakt. Als opdrachtgever bent u aansprakelijk voor de eventuele gevolgen als u met de sloopwerkzaamheden begint, voordat bovengenoemde werkzaamheden zijn afgerond.

Wat doet u?

Om de kabels/leidingen te leggen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating, grind, beplanting en overige obstakels. Na onze werkzaamheden zorgt u zelf voor het (laten) herplaatsen van het straatwerk.

Wat doet Stedin?

Wij gaan ervan uit dat wij direct en gemakkelijk aan de slag kunnen met uw aansluiting(en). Zijn er werkzaamheden in openbare grond noodzakelijk? Dan regelt Stedin de vergunningen en/of toestemmingen. Overige vergunningen en/of toestemmingen dient u zelf te verzorgen. De doorlooptijd voor het verkrijgen van vergunningen en/of toestemmingen is sterk afhankelijk van gemeente, waterschap of andere vergunningverlenende instantie. Stedin heeft hierop geen invloed.

Wat is niet inbegrepen?
Eventuele voorbereidende werkzaamheden of werkzaamheden achteraf zijn niet inbegrepen. Het gaat om het volgende:

  • Levering en plaatsing meterkast
  • Treffen of aanpassen van bouwkundige voorzieningen (een voorbeeld hiervan zijn sparingen en mantelbuizen)
  • Hak-, breek-, reparatiewerkzaamheden
  • Verwijderen van onvoorziene obstakels (zoals bestrating, beplanting en andere mogelijke hindernissen)
  • Werkzaamheden met betrekking tot vervuilde grond
  • Het verwijderen en herplaatsen van bijzonder straatwerk (asfalt, grind, sierbestrating, e.d.) op eigen grond van de afnemer.
  • Controle van de binneninstallatie(s)

Bovenstaande werkzaamheden moeten voorafgaand aan onze werkzaamheden door u of in uw opdracht door derden zijn uitgevoerd. De kosten die verbonden zijn aan deze werkzaamheden komen voor uw rekening.