Wijziging in
uw aansluiting

U heeft een wijziging in uw aansluiting aangevraagd. Om de wijziging goed te regelen, leest u hieronder wat Stedin doet en wat we aan u vragen om te doen.

Belangrijke informatie

De kosten voor de wijziging van uw aansluiting vindt u onder “Werkzaamheden en kosten” in uw offerte.

Wat doet u?

  • Schakel een erkende installateur in om uw binneninstallatie veilig en bedrijfsgereed (volgens de NEN normen) aan te sluiten. Dit moet klaar zijn als onze werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • U zorgt zelf voor een meterkast die voldoet aan de NEN-normen die van toepassing zijn. Bij de offerte sturen wij u een tekening. Daarin ziet u wat dit voor u betekent.
  • Om de kabels/leidingen te leggen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating, grind, beplanting en overige obstakels. Na onze werkzaamheden zorgt u zelf voor het (laten) herplaatsen van het straatwerk.

Wat doet Stedin?

Wij gaan ervan uit dat wij direct en gemakkelijk aan de slag kunnen met uw aansluiting(en). Zijn er werkzaamheden in openbare grond noodzakelijk? Dan regelt Stedin de vergunningen en/of toestemmingen.

Wat is niet inbegrepen?
Eventuele voorbereidende werkzaamheden of werkzaamheden achteraf zijn niet inbegrepen. Het gaat om het volgende:

  • Levering en plaatsing meterkast
  • Treffen of aanpassen van bouwkundige voorzieningen (een voorbeeld hiervan zijn sparingen en mantelbuizen)
  • Hak-, breek-, reparatiewerkzaamheden
  • Verwijderen van onvoorziene obstakels (zoals bestrating, beplanting en andere mogelijke hindernissen)
  • Werkzaamheden met betrekking tot vervuilde grond
  • Het verwijderen en herplaatsen van bijzonder straatwerk (asfalt, grind, sierbestrating, e.d.) op eigen grond van de afnemer.
  • Controle van de binneninstallatie(s)

Bovenstaande werkzaamheden moeten voorafgaand aan onze werkzaamheden door u of in uw opdracht door derden zijn uitgevoerd. De kosten die verbonden zijn aan deze werkzaamheden komen voor uw rekening.