Veelgestelde
Vragen

Hoe wordt mijn opgewekte energie verrekend?

Terug leveren van elektriciteit gebeurt met behulp van de salderingsregeling. Salderen betekent dat terug geleverde elektriciteit in mindering wordt gebracht op de geleverde elektriciteit. De salderingsregeling gaat tot maximaal uw eigen verbruik op jaarbasis. Bij de salderingsregeling geldt dat de prijs van de opgewekte elektriciteit gelijk is aan het tarief van de energieleverancier, dit is inclusief energiebelasting en BTW. Wanneer u meer produceert dan u verbruikt dan geldt de terug-leververgoeding. Met de terug-leververgoeding kunt u blijven terug leveren aan het netwerk. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door uw energieleverancier.

Gerelateerde vragen