Privacy en
de slimme meter

Man in gesprek over zijn energieaansluiting

Wij beschermen uw gegevens

Wij beschermen uw gegevens uit de slimme meter zo goed mogelijk. In Nederland gelden strenge regels als het gaat om privacy en veiligheid. Deze zijn vastgelegd in de AVG, de Gedragscode Slim Netbeheer en in de Privacy- en Securityeisen van Netbeheer Nederland.

Vanzelfsprekend volgen wij deze wet- en regelgeving. Heeft u een vraag of een klacht over de Gedragscode Slim Netbeheer? Klik hier.

Wat is er
veranderd?

In de nieuwe wet, die is vastgelegd in Europese regelgeving, moeten EU-lidstaten ervoor zorgen dat gedetailleerde verbruiksgegevens beschikbaar kunnen worden gesteld. Hiervoor moeten de dagstanden worden uitgelezen en opgeslagen. Deze verplichting geldt voor een periode van 24 maanden of over de periode sinds de start van uw leveringscontract indien dit korter is dan 24 maanden. Wij verzamelen de meterstanden gedurende deze periode.

Wie ziet uw
meterstanden?

Uw meterstanden zijn zichtbaar voor u, uw netbeheerder en uw energieleverancier. Wij geven uw meterstanden door aan uw energieleverancier. Zodat zij precies weten hoeveel u verbruikt. Niemand anders kan deze gegevens zien. Behalve als u daar zelf toestemming voor geeft.

Beveiliging van
de slimme meter

Hoe is de slimmer meter beveiligd?

De beveiliging van de slimme meter lijkt op de beveiliging van internetbankieren. Dit betekent dat deze goed beveiligd is tegen hackers. Samen met verschillende organisaties werken wij hier hard aan. Dat doen wij bijvoorbeeld met TNO, sectie Digital Security van Radboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerde beveiligingsbedrijven.

Hoe kunnen wij uw meterstanden uitlezen?

De slimme meter slaat de meterstanden per maand, dag, uur en kwartier op. Deze gegevens worden ‘versleuteld’ in het geheugen van de slimme meter opgeslagen, waardoor de meter niet zomaar uitgelezen kan worden. Daarvoor zijn drie soorten unieke gegevens nodig:

Meternummer

Het meternummer van de elektriciteitsmeter.

Wachtwoord

Het wachtwoord (authentieke sleutel) om in de meter in te loggen.

Sleutel

De sleutel (encryptiesleutel) om de data die tussen ons uitleessysteem en de slimme meter wordt uitgewisseld te versleutelen en te ontsleutelen.

Hoe is ons netwerk beveiligd?

Wij lezen de meters uit via een afgeschermd deel van het GPRS-communicatienetwerk (VPN) of ons eigen CDMA-netwerk. Om toegang te krijgen tot het communicatienetwerk heeft elke meter ook weer een uniek wachtwoord, de Authenticatie Key. De communicatie tussen de gasmeter en de elektriciteitsmeter is op dezelfde manier beveiligd als de communicatie tussen de elektriciteitsmeter en Stedin. Iedere meter heeft een unieke sleutel

Iedere elektriciteitsmeter en gasmeter heeft een unieke sleutel.

Daarvoor zorgt onze beveiligingsserver, de crypto-server. Alleen deze server kent die de sleutel. Zelfs de medewerkers van Stedin hebben geen toegang tot deze sleutels. De unieke sleutel wordt ieder jaar vernieuwd.

Feiten en misverstanden
over de slimme meter

Feiten

  • Alle slimme meters voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Zodat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen.
  • De slimme meter is uitgebreid getest en beveiligd tegen inbraak en hackers.
  • Uw meterstanden zijn alleen zichtbaar voor u, uw netbeheerder Stedin en uw energieleverancier.
  • Wij lezen de meterstanden uit van de voorgaande periode. Dus niet op het moment dat u daadwerkelijk elektriciteit of gas verbruikt.

Misverstanden

  • Wij zien niet hoeveel energie u op welk moment verbruikt. Wij zien dus niet wanneer u wel of niet thuis bent.
  • Wij weten niet welke apparaten u in huis heeft.
  • Wij weten niet welke apparaten hoeveel stroom gebruiken.

Waarvoor gebruiken wij
uw meterstanden?

Uw meterstanden gebruiken wij alleen voor:

  • Uw jaarrekening en verbruiksoverzichten. Deze krijgt u van uw energieleverancier.
  • Als u wisselt van energieleverancier of verhuist.
  • Het onderhoud van het energienet.

Hoe slaat de meter
uw meterstanden op?

De meterstanden slaat de meter zelf lokaal op. De elektriciteitsmeter slaat de dagstanden (om 00.00 uur) maximaal 40 dagen op. Per 1 oktober 2020 zijn wij verplicht om de dagstanden van uw slimme meter 24 maanden op te slaan. Of over de periode sinds de start van uw leveringscontract als dit korter is dan 24 maanden.

U krijgt meer inzicht in uw verbruik

Deze maatregel staat in de Elektriciteits- en gaswet en het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie. Zo krijgt u meer inzicht in uw energieverbruik. De energieleverancier kan hiervoor de dagstanden van uw meter namens u opvragen bij ons als netbeheerder.