Wek ook zelf
energie op

Op dit moment kiezen veel bedrijven en particulieren voor duurzame energieopwekking. Dit kan door zonnepanelen, windturbines of warmtekrachtinstallaties. De overheid stimuleert deze vormen van duurzame energieopwekking.

Sinds 2019 moet een opwekinstallatie aan nieuwe wettelijke eisen voldoen. Vraag ook na bij uw gemeente of u een vergunning nodig heeft en mogelijk subsidie kunt krijgen.

Lever zelf energie
terug aan het net

Wekt u zelf energie op? Dan kunt u elektriciteit die u niet zelf gebruikt, terugleveren aan het net.

Heeft u een grootverbruiksaansluiting (hoofdzekering waarde groter dan 3 x 80 Ampère)? Houd dan rekening met het volgende:

  • Vraag een nieuwe of zwaardere grootverbruiksaansluiting aan via www.mijnaansluiting.nl.
  • Kunt u meerdere subsidieregelingen gebruiken? Dan heeft u een aparte Bruto EAN-code en Bruto-meting nodig.
  • Wilt u energie terugleveren via een bestaande grootverbruiksaansluiting? Meld dit dan altijd aan ons. U krijgt dan een Combi EAN-code.
  • Gebruikt u de SDE-subsidie? Vraag dan een aparte Bruto EAN-code aan.
  • U ontvangt van ons een document met aandachtspunten en voorwaarden. Moeten wij uw aansluiting fysiek aanpassen? Dan krijgt u hiervoor een offerte.
  • U krijgt van ons de Combi EAN-code en de eventuele Bruto EAN-codes.
  • U geeft de Combi EAN-code en de eventuele Bruto EAN-codes door aan uw erkend meetbedrijf. U kiest uw meetbedrijf zelf.
  • Uw erkend meetbedrijf maakt uw meetinrichting geschikt voor het meten van twee energierichtingen. Ook verzorgen zij eventueel de bruto productiemeters. Wilt u meer informatie over meetdiensten bij teruglevering? Neem dan contact op met uw erkend meetbedrijf.
  • Wilt u elektriciteit terug leveren aan het net? Sluit hiervoor dan een contract af met uw energieleverancier. Houd ook hier uw Combi EAN-code bij de hand.
  • Meld uw systeem aan bij het Productie Installatie Register (PIR) op www.energieleveren.nl.

Meer informatie