Zegelrecht
aanvragen

Monteur van Stedin aan het werk

Wat is zegelrecht?

Het zegelrecht is bedoeld om veilig te kunnen werken aan (huis)installaties, bijvoorbeeld voor het vervangen van de groepenkast of de hoofdschakelaar.

Zegelrecht geldt voor (huis)installaties met hoofdzekeringen t/m 3 x 80 ampère. Als u zegelrecht heeft, mag u:

  • de zegel op de aansluitkast verbreken
  • hoofdzekeringen verwijderen
  • het klemmendeksel van de KWh-meter openen om de bedrading van de meter naar de groepenkast of de hoofdzekering te vervangen
  • (huis)installaties die niet in bedrijf staan tijdelijk van spanning voorzien voor meetdoeleinden.

Let op! Het zegelrecht is niet bedoeld voor het oplossen van storingen aan hoofdzekeringen.

Na de werkzaamheden moet u de oorspronkelijke situatie herstellen en de verzegeling opnieuw aanbrengen. U mag hiervoor alleen door Stedin goedgekeurde zegels gebruiken. In de bevestigingsbrief van uw zegelrecht staat waar u die kunt aanschaffen.

Bewijs van certificering

Om zegelrecht aan te vragen, moet u in het bezit zijn van een geldige certificering. Als bewijs van certificering gelden onderstaande erkenningen, zie hiervoor ook: https://installq.nl/

InstallQ:

  • InstallQ Elektrotechnische Installateur
  • InstallQ Inspectiebedrijf Elektra (Let op: de inspecteur moet ook benoemd zijn als elektrotechnisch)
  • InstallQ Gastechnisch Installateur
  • InstallQ Inspectiebedrijf Gas (Let op: de inspecteur moet ook benoemd zijn als gastechnisch)

Persoonlijke gegevens

Bedrijfsgegevens

Wilt u zegelrecht voor elektriciteit en/of gas?

Kies bestand...
Bladeren

(Max 25 MB: doc,docx,xls,xlsx,jpg,pdf)

Kosten

Aan de zegelrechtovereenkomst zijn geen kosten verbonden. De kosten voor het aanschaffen van het zegelmateriaal zijn wel voor uw rekening.

Meer informatie

Heeft u vragen over het zegelrecht? Dan kunt u contact met ons opnemen via FM_zegelrecht@stedin.net.