Samenwerken aan
de energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Ook in Zeeland. Om in 2050 CO2-neutraal te zijn, moet er nog veel gebeuren. De basis voor een succesvolle energietransitie is samenwerking. Wij werken nauw samen met bedrijven, provincie, gemeentes, woningbouwcorporaties en de inwoners van Zeeland. Samen op weg naar een energieneutrale samenleving, duurzaam wonen en leven.

Meer laadpunten

Wij vinden elektrisch vervoer een goede ontwikkeling. Samen met andere netbeheerders werken we daarom hard aan een infrastructuur voor oplaadpunten in de openbare ruimte.

Netcapaciteit is soms schaars

Het aantal grootverbruik aansluitingen ontwikkelt zich snel, onder andere door realisatie van zonne- en windparken. Op de locaties waarop deze initiatieven komen, is de capaciteit van het elektriciteitsnet soms beperkt. Hierdoor ontstaan er gebieden waar de beschikbare capaciteit uit de pas loopt met de gevraagde capaciteit.

Download open data

Digitale informatie die wij beschikbaar stellen om de energietransitie mogelijk te maken.

Zeeuws Energieakkoord (RES)

De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het Klimaatakkoord: Parijs op z’n Zeeuws. Hierin staat hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland bereiken. Hiervoor moeten veel partijen intensief samenwerken. Wij zijn trotse partner van dit initiatief. Meer informatie vindt u hier.


Investeringsplan

Om bij te dragen aan de gestelde doelen, zijn investeringen nodig. Daarvoor maken we een investeringsplan. Hierin vindt u de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor onze elektriciteits- en gasnetten. U leest hier ook in hoe wij de komende jaren zorgen voor voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas. En hoe dit transport veilig gebeurt. Sinds 1 januari 2022 zijn Enduris en Stedin één organisatie, onder de naam Stedin. Het investeringsplan 2020-2022 dat Enduris voor de integratie heeft opgesteld, kunt u hier bekijken.

Zeeuwse duurzame energieprojecten

Onze investeringen komen tot uiting in duurzame energieprojecten. Waardoor we dagelijks werken aan de energietransitie! Wilt u meer weten over deze projecten? U leest er hier meer over.

Openingsbod

De komende jaren gaat de gebouwde omgeving over op duurzame alternatieven voor aardgas. Deze Warmtetransitie levert moeilijke vraagstukken op.

Transportindicatie

Een transportindicatie vraagt u aan via het formulier. Voor het indienen van een SDE++ subsidie bij de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) heeft u een transportindicatie van uw netbeheerder nodig.

Wek energie op

Zelf energie produceren

Op dit moment kiezen veel bedrijven en particulieren voor duurzame energieopwekking. Dit kan door zonnepanelen, windturbines of warmtekrachtinstallaties. De overheid stimuleert deze vormen van duurzame energieopwekking.

Stichting Zeeuwse
publieke belangen

De ontwikkeling van de energietransitie, werkgelegenheid en energievoorziening in Zeeland zijn voor de Zeeuwse gemeenten en de provincie als voormalig aandeelhouders van PZEM van groot belang. Daarom is Stichting Zeeuwse Publieke Belangen opgericht. Zowel Stedin Groep als gemeenten en provincie zijn hierin vertegenwoordigd. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Wat doet
Stedin voor u?

  • informatie over de verschillende aansluiting(en)
  • informatie over (het aanvragen van) subsidiemogelijkheden
  • aanleg van uw nieuwe elektriciteitsaansluiting
  • de capaciteit van uw aansluiting wijzigen of een extra meetpunt plaatsen
  • Nettoets uitvoeren bij aanvraag grote productie installaties
  • EAN-code voor aansluitingen > 1MW verstrekken voor aanmelding bij CertiQ
  • Aard, omvang en eigendom vaststellen, nodig voor subsidie
  • Gemeten productie doorgeven aan CertiQ

Heeft u vragen?

Neem contact op met het Kenniscentrum Duurzame Opwek via kdo@stedin.net. Zij helpen u graag verder.