Uitleg
factuur gas

Hoe ziet uw transportfactuur eruit? 

Heeft u meerdere gasaansluitingen vanaf 40 m3/uur (G40 gasmeter)? Dan kunt u deze via dezelfde factuur in rekening laten brengen. Heeft u ook nog één of meerdere elektriciteit grootverbruikaansluitingen? Dan kunt u deze ook op dezelfde factuur laten zetten.

Welke tarieven
handhaven wij?

U betaalt de volgende tarieven:

  • Vastrecht
  • Periodieke aansluitvergoeding aansluitpunt
  • Periodieke aansluitvergoeding leiding
  • Capaciteitsafhankelijke transportkosten

 

Man op een laptop aan het werk

Vastrecht


Dit tarief betaalt u voor de kosten van administratie, het factureren en het verwerken van uw meetgegevens.
Periodieke aansluitvergoeding leiding

Dit tarief betaalt u voor het onderhouden en in stand houden van uw gasaansluiting over het deel dat direct begint achter de afsluiter.


Bouwaansluiting projectontwikkelaar

Periodieke aansluitvergoeding aansluitpunt

Dit tarief betaalt u voor het onderhouden en in stand houden van uw gasaansluitpunt. Het aansluitpunt bestaat uit de aftakking op de hoofdleiding inclusief de afsluiter. Direct achter de afsluiter begint de rest van de aansluiting.

Capaciteitsafhankelijke transportkosten

Op grond van de metercapaciteit valt uw aansluiting in een capaciteitscategorie. De daarbij behorende tarieven brengen wij in rekening.