Gas aanvragen
of wijzigen

Medewerkers van Stedin leggen aansluiting aan

Bepaal of u een gasaansluiting grootverbruik heeft

U heeft een aansluiting grootverbruik als uw gasaansluiting een aansluitcapaciteit heeft van meer dan 40 m3/h. Bekijk onze brochure voor voor meer informatie.

Wilt u iets veranderen?

Ga dan naar www.mijnaansluiting.nl. Hier kunt u een nieuwe aanvraag grootverbruik gasaansluiting doen. Of uw bestaande aansluiting wijzigen. Bijvoorbeeld als u deze wilt verzwaren. Kies uw provincie en volg de instructies op de website.

 

U bent zelf verantwoordelijk om het energieverbruik te meten 

U kiest daarvoor een meetverantwoordelijke die is gecertificeerd door Tennet. Uw meetverantwoordelijke plaatst en onderhoudt de meter. Ook verzamelt deze uw meetdata en geeft deze door aan Stedin. Storingen in de meter laat u ook zelf oplossen door uw meetbedrijf. 

Vind een meetverant-woordelijke gas

Kijk daarvoor in het Register van erkende bedrijven met meetverantwoordelijkheid van Gas.Infrastructurele footprint

Wat is er veranderd in de wet voor gas?

Heeft u een gasaansluiting in de profielcategorie G2C? Dan neemt uw meetbedrijf de meterstand vanaf 1 januari 2017 iedere maand op. Voorheen was dat één keer per jaar.

Lees meer