Als u gaat
slopen of graven

Wij hebben veel kabels en leidingen in de grond liggen. Veel storingen komen dan ook door graafwerkzaamheden. 

Zorgvuldig graven is nóg
belangrijker sinds het coronavirus

Door het coronavirus is het nog belangrijker dat iedereen goed de regels volgt bij graafwerkzaamheden conform de eisen vanuit de WIBON en CROW 500. In dit document vraagt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat extra aandacht voor zorgvuldig graven in de buurt van de telecommunicatie-infrastructuur. Daarnaast vragen wij extra aandacht voor zorgvuldig graven bij de elektriciteits-infrastructuur. Want het telecommunicatienetwerk heeft ook elektriciteit nodig.

Voorkom schade, graaf zorgvuldig! 

Het beschadigen van kabels of leidingen kan grote gevolgen hebben. Zorg daarom dat u goed weet waar de kabels en leidingen liggen, vóórdat u gaat graven. Vraag hierover informatie op bij het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Het KLIC is onderdeel van het Kadaster. Wij geven door aan KLIC waar de leidingen en kabels liggen. 


Meld graafwerkzaamheden op tijd 

Doe dat uiterlijk twee werkdagen van tevoren. Daarvoor doet u een KLIC-melding via het kadaster. U krijgt dan tekeningen van de kabels en leidingen op het betreffende perceel. Soms is de echte situatie anders dan de tekeningen. Maak daarom eerst proefsleuven. Bekijk voor meer informatie de Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen van Netbeheer Nederland van 1 januari 2021. Lees ook de graafinstructies hieronder.

Wat doet u
bij schade?

Bel direct het nationale storingsnummer via telefoonnummer 0800 - 9009. Dit nummer is gratis én 24 uur per dag bereikbaar. Wacht niet! Schade aan kabels en leidingen kan een energiestoring veroorzaken in een groot gebied. Werkt u zorgvuldig en veroorzaakt u toch schade? Dan beoordelen we per situatie of er kosten aan verbonden zijn.

Wij volgen de
'Grondroerdersregeling'

Deze informatie valt onder de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Of: de ‘Grondroerdersregeling’. Het doel van deze wet is om schade door graven te voorkomen. En om de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen. Het Kadaster voert deze wettelijke taak uit. Voorheen was het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) hiervoor verantwoordelijk. Kijk voor meer informatie op www.kadaster.nl/klic. Of bel met het gratis landelijk telefoonnummer 0800 - 0080.

De regels voor het plaatsen van
ondergrondse vuilcontainers zijn veranderd

Sinds 18 september 2015 geldt de 'Uniforme aanwijzing werken nabij kabel en leidingen'. De aanleiding hiervoor was een gasexplosie na voorbereidende werkzaamheden om een vuilcontainer te kunnen plaatsen in Den Haag. Dit gebeurde in november 2014.