Als bedrijf of (non-)profitinstelling kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een subsidie aanvragen voor het terugleveren van energie of voor de productie van volledig hernieuwbare waterstof met elektriciteit uit zon of wind. Voor de subsidieaanvraag heeft u een transportindicatie nodig. Hierin staat dat op het moment dat u de aanvraag indient, nog ruimte op het elektriciteitsnet beschikbaar is om uw project aan te sluiten. De transportindicatie vraagt u bij ons aan. 

SDE ++

De SDE++ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) is bedoeld om bedrijven, instellingen en non-profit organisaties te stimuleren om haar eigen duurzame energie op te wekken. Het aanvragen van een transportindicatie voor SDE++ subsidie is nu niet mogelijk.

SCE

De SCE-subsidie (Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking) is bedoeld om leden van VvE’s en coöperaties te laten profiteren van de opwek van duurzame energie. Het aanvragen van een transportindicatie voor SCE-subsidie is nu niet mogelijk.
Lees meer over SCE

OWE

Wilt u hernieuwbare (duurzame) waterstof produceren met een elektrolyser? En heeft deze elektrolyser een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt? U kunt dan subsidie aanvragen met de subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE). Meer informatie vindt u op www.rvo.nl

Neem voor het aanvragen van een transportindicatie contact met ons op via kdo@stedin.net.

Wat doet
Stedin voor u?

  • Nettoets uitvoeren bij aanvraag grote productie installaties
  • EAN-code voor aansluitingen > 1MW verstrekken voor aanmelding bij CertiQ
  • Aard, omvang en eigendom vaststellen, nodig voor subsidie
  • Gemeten productie doorgeven aan CertiQ