Subsidieregelingen kunnen de productie van duurzame energie stimuleren. Dit is beter voor het milieu, maakt ons land minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. De SDE++ regeling is er voor grootverbruikaansluitingen. Coöperaties en VvE’s kunnen profiteren van de SCE-regeling (vervanger van postcoderoosregeling) bij lokale, gezamenlijke opwek.

Wat doet
Stedin voor u?

 • Nettoets uitvoeren bij aanvraag grote productie installaties
 • EAN-code voor aansluitingen > 1MW verstrekken voor aanmelding bij CertiQ
 • Aard, omvang en eigendom vaststellen, nodig voor subsidie
 • Gemeten productie doorgeven aan CertiQ

SDE ++

De SDE++ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) is bedoeld om bedrijven, instellingen en non-profit organisaties te stimuleren om haar eigen duurzame energie op te wekken. Het aanvragen van een transportindicatie voor SDE++ subsidie is nu niet mogelijk.

SCE

De SCE-subsidie (Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking) is bedoeld om leden van VvE’s en coöperaties te laten profiteren van de opwek van duurzame energie. Het aanvragen van een transportindicatie voor SCE-subsidie is nu mogelijk.
Lees meer over SCE

SDE++ aanvragen
in 7 stappen

 1. De mogelijkheden voor een SDE++ subsidie en informatie over het aanvraagproces vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 2. Voor SDE++ subsidie is een grootverbruikaansluiting noodzakelijk! Er zijn drie mogelijkheden:

  Zuivere terugleveraansluiting: Dit is een (nieuwe) grootverbruikaansluiting die u uitsluitend gebruikt voor het terugleveren van de opgewekte energie. Bekijk hoe u een nieuwe grootverbruikaansluiting voor zuivere terugleveraansluiting aanvraagt. 

  Extra meetpunt (secundair allocatiepunt): Dit is een tweede meter achter een bestaande grootverbruikaansluiting. Hierdoor is het mogelijk om op één aansluiting meerdere energieleveranciers te contracteren. Zo is het eenvoudiger om een aansluiting te delen en de afgenomen- of opgewekte energie los van elkaar te verrekenen.

  Bestaande aansluiting: Wilt u gebruikmaken van een bestaande grootverbruikaansluiting van bijvoorbeeld uw Vereniging van Eigenaren (VvE) en is het nodig om de capaciteit daarvan aan te passen? Dan moet u een wijziging van de aansluiting aanvragen

   

  Check voordat u uw aanvraag indient of er netcapaciteit beschikbaar is.

 3. Informeer ons Kenniscentrum Duurzame Opwek over uw plannen rondom het realiseren van energie-opwekkende installatie. Neem contact op via ons contactformulier. U ontvangt dan van ons een productie installatie EAN code. Deze kunt u gebruiken bij uw aanmelding bij CertiQ (voor het verkrijgen van Garanties van Oorsprong van duurzame energie) en bij het meetbedrijf. 
  Let op: de SDE++ subsidie is alleen van toepassing op een grootverbruikaansluiting (vanaf 3 x 100 Ampère).

  Check voordat u uw aanvraag indient of er netcapaciteit beschikbaar is.

 4. Kies een energie-opwekkende installatie. Opwekinstallaties moeten vanaf 27 april 2019 voldoen aan nieuwe wettelijke eisen. Vraag uw leverancier hiernaar. Op www.energiesubsidiewijzer.nl ziet u of er nog andere subsidiemogelijkheden zijn. Ook kunt u dit navragen bij uw gemeente. Uw installateur/adviseur kan u informeren of de aansluiting geschikt is voor het op te stellen vermogen. Wanneer u een nieuwe installatie aanschaft wordt er automatisch een nettoets uitgevoerd. Wanneer u terug gaat leveren op een al bestaande aansluiting dient u dient ten alle tijden een nettoets uit te laten voeren. U kunt deze aanvragen via www.stedin.net/KDO. Neem hiervoor contact op met ons Kenniscentrum Duurzame Opwek.

  Zorg ook voor een geschikte meter: Neem contact op met uw meetbedrijf om na te gaan of de hoofdmeter geschikt is voor de registratie van teruglevering. Uw meetbedrijf plaatst ook een bruto productiemeter.

 5. Na de realisatie van de installatie en de bemetering, meldt u zich aan bij CertiQ. CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. De Garanties van Oorsprong die CertiQ verstrekt, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt.

 6. Na de aanmelding bij CertiQ, nemen wij contact met u op om de aard, omvang en het eigendom vast te stellen. Hiervoor hebben wij de volgende documenten nodig:

  - De subsidietoezegging van RVO.
  - Een document waaruit het opgestelde vermogen blijkt. Bij een PV-installatie gaat dit om de hoeveelheid zonnepanelen en het vermogen per paneel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een offerte.
  - Een document waaruit we het eigendom van de installatie kunnen opmaken. Denk hierbij aan een factuur en betaalbewijs of een getekende opdrachtbevestiging.

  Let op! Wij kunnen uw verzoek alleen goedkeuren als u alle benodigde documenten overlegt en de meetinrichting compleet is.

  Als u uw installatie op een later moment wilt uitbreiden, moet u dit aantonen. Stedin stelt dan opnieuw het eigendom en de omvang vast. Hiervoor hebben wij documenten nodig waaruit de uitbreiding blijkt (opgesteld vermogen en eigendom). 

 7. Wij beoordelen de informatie en bij goedkeuring geven wij de informatie door aan CertiQ. CertiQ controleert de vaststelling en geeft dit door aan RVO. Hierna start de subsidie. Wij sturen de gemeten productie door naar CertiQ. 

  Let op: de subsidie geldt voor de wettelijke inschrijftermijn van vijf jaar*. Daarna moet u een herverzoek tot vaststelling indienen bij CertiQ. Hierover ontvangt u, voordat deze termijn afloopt, bericht van CertiQ. Hierin staat vermeld hoe u de inschrijving kunt verlengen. Stedin moet dit verzoek goedkeuren. Daarna ontvangt u van CertiQ een bevestiging van de herinschrijving.

  * Behalve zonne-installaties met een vermogen tot 0,015 MW. Deze inschrijvingen zijn geldig zolang de klant dat wenst, zonder dat er een herverzoek tot vaststelling nodig is.

SUBSIDIEREGELING SCE

SCE regeling

De overheid heeft de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE regeling) ingesteld om lokale, duurzame opgewekte elektriciteit te stimuleren en om het draagvlak voor duurzame energie te vergroten. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn, waardoor burgers ook meer gaan letten op energiebesparing. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder netgebruik, omdat minder transport van elektriciteit nodig is.

Met de nieuwe SCE-regeling kunnen omwonenden (in plaats van op eigen dak of grond) deelnemen aan opwekinstallaties voor duurzame energie in hun directe omgeving. Deze regeling vervangt de postcoderoosregeling.

Rechtsvormen waarbinnen de leden samenwerken en alle leden zeggenschap hebben, kunnen profiteren van de regeling. Dit zijn coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE). Voor een coöperatie geldt wel dat zij alleen voor subsidie in aanmerking komt als een van haar doelstellingen de productie van duurzame energie is. De coöperatie of VvE is zowel de aanvrager als de ontvanger van de subsidie aan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Transportindicatie aanvragen

Wilt u de SCE regeling bij RVO aanvragen? Dan heeft u een transportindicatie van uw netbeheerder nodig. De transportindicatie geeft een schatting of er voldoende netcapaciteit beschikbaar is op de locatie waar u de opwekinstallatie wilt plaatsen. De transportindicatie is alleen nodig voor opwekinstallaties die via een grootverbruik aansluiting (> 3 x80A) terugleveren aan het net. Voor kleinverbruik aansluitingen is dit niet nodig.

Let op! Een transportindicatie geeft geen garantie voor de gevraagde terugleverhoeveelheid. Wij reserveren geen netcapaciteit voor u. Er zit tijd tussen uw aanvraag van de transportindicatie, de toekenning van de subsidie door RVO en de opdrachtverstrekking aan de netbeheerder. Hierdoor kan het gebeuren dat er in de tussentijd andere duurzame opwek-initiatieven zijn bijgekomen en er alsnog geen ruimte voor uw plannen is. Op onze transportcapaciteitskaarten kunt u zien waar we beperkte/geen netcapaciteit hebben en vindt u ook informatie per gebied. In een oranje gebied geven wij wel een transportindicatie af, in rood gebied geven wij géén transportindicatie af. 

In onderstaande situaties kunt u de transportindicatie niet aanvragen via het online aanvraagformulier. Neem contact met ons op via kdo@stedin.net als:

 • U in een congestiegebied alle opwek wil benutten voor eigen gebruik en niets gaat terugleveren aan het net.
 • U bent aangesloten op een privaat net (een zogenaamde 'GDS' oftewel een gesloten distributiesysteem).
 • U geen postcode heeft van de locatie maar alleen coördinaten.