Uitleg factuur
elektriciteit

Klanten bespreken de energierekening met een adviseur van Stedin

Wie brengt de transportkosten bij u in rekening? 

Wij brengen iedere maand de transportkosten voor grootverbruiksaansluitingen achteraf in rekening. Dit is een afrekening, geen voorschotnota. Wij brengen de leveringskosten niet in rekening. Dit doet de leverancier die u kiest. Wilt u meer weten over de verrekening van deze kosten? Vraag het na bij uw energieleverancier.

Hoe ziet uw
transportfactuur uit?

Heeft u meerdere elektriciteitsaansluitingen vanaf 3x80 Ampère? Dan kunnen wij deze op dezelfde factuur in rekening brengen. Heeft u ook één of meerdere grootverbruiksaansluitingen voor gas? Dan kunnen we deze ook op dezelfde factuur in rekening brengen.

Welke tarieven
betaalt u voor afname?

De volgende tarieven gelden als u elektriciteit afneemt:

  • Gecontracteerd transportvermogen
  • Maximale piekbelasting (piek)
  • Verbruiksafhankelijke transportkosten (hoog, laag)
  • Verbruiksonafhankelijke transportkosten
  • Periodieke aansluitvergoeding Systeemdiensten

Gecontracteerd transportvermogen

Dit is het vermogen in kW (kilowatt) dat u verwacht maximaal in een periode af te nemen. Deze waarde bepaalt welke transportkosten u betaalt.

Monteur van stedin

Verbruiksonafhankelijke transportkosten

Het tarief van de verbruiksonafhankelijke transportkosten is afhankelijk van het gecontracteerd transportvermogen.

Verbruiksmanager

Verbruiksafhankelijke transportkosten

Alleen in de tariefcategorieën LS (laagspanning), MS/LS (middenspanning/laagspanning) en MS (middenspanning) worden verbruiksafhankelijke transportkosten berekend. De kosten zijn afhankelijk van het werkelijke verbruik over een bepaalde verbruiksmaand.

Medewerkers Stedin bekijken bouwplannen

Maximale piekbelasting (piek)

Dit is het hoogst gemeten vermogen in een bepaalde verbruiksmaand.Periodieke aansluitvergoeding

Het tarief van de Periodieke aansluitvergoeding is afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting.

Welke tarieven betaalt u
als u een productieaansluiting heeft?

De volgende tarieven gelden als u een productieaansluiting op ons net heeft:

  • Verbruiksonafhankelijke transportkosten
  • Periodieke aansluitvergoeding

Het kan voorkomen dat op eenzelfde aansluiting afname en productie plaatsvindt. De periodieke aansluitvergoeding brengen wij dan eenmaal in rekening.