Elektriciteit aanvragen
of wijzigen

Uw aansluiting wijzigen? Bepaal uw aansluitsoort

U heeft een aansluiting grootverbruik als:
• Uw elektriciteitsaansluiting groter is dan 3 x 80 Ampère.
• Uw gasaansluiting groter is dan 40m3/h.

Lees belangrijke informatie over uw aansluiting in onze brochure voor grootverbruikers.

Ga naar www.mijnaansluiting.nl als u iets wilt veranderen 

Hier kunt u een nieuwe aanvraag grootverbruik elektriciteitsaansluiting doen. Of uw bestaande aansluiting wijzigen. Bijvoorbeeld als u deze wilt verzwaren. Kies uw provincie en volg de instructies op de website.

Laat het ons weten als u elektriciteit wilt terugleveren  

Wilt u dit doen via een bestaande aansluiting? Dan kunt u dit aangeven via ons wijzigingsformulier.

U bent zelf verantwoordelijk om het energieverbruik te meten 

U kiest daarvoor een meetverantwoordelijke die is gecertificeerd door Tennet. Uw meetverantwoordelijke plaatst en onderhoudt de meter. Ook verzamelt deze uw meetdata en geeft deze door aan Stedin. Storingen in de meter laat u ook zelf oplossen door uw meetbedrijf.

Vind een meetverantwoordelijke Elektriciteit  

Kijk daarvoor in het Register van erkende bedrijven met meetverantwoordelijkheid van Elektriciteit.