Zeeuwse duurzame
energieprojecten

Energie opwekken met behulp van zonnepanelen

In Nederland komen we iedere dag een stapje dichter bij een duurzame samenleving. Zeeland draagt eveneens bij aan de Nederlandse en daarmee aan de Parijse klimaatdoelstellingen. Dit doen we binnen het Zeeuwse Energieakkoord, wat zich vertaalt naar de Regionale energiestrategie (RES). Met een aantal partijen werken we binnen de RES samen om de grote energietransitie puzzel op te lossen.

De puzzelstukken zijn onze duurzame projecten. Als netbeheerder ontwikkelen wij de ‘stopcontacten’ voor initiatieven van decentrale opwek (zon & wind). Zo maken we samen werk van een leefwereld vol nieuwe energie en bouwen we aan een duurzame toekomst. Voor de nieuwe energiegeneratie.

Netversterking
Vlissingen-Oost

In 2021 zijn wij gestart met het project Vlissingen-Oost waarbij onder meer nieuwe elektriciteitskabels onder de haven van Vlissingen zijn gelegd om nieuwe projecten voor zon- en windenergie aan te sluiten. Deze initiatieven leveren straks evenveel duurzame elektriciteit als ongeveer 36.000 huishoudens in een jaar verbruiken. Hiermee wordt in één klap 16% van de resterende doelstelling van het Zeeuws Energieakkoord van de duurzame opwekking voor wind behaald en 7% voor zon. Een enorme stap voorwaarts in het behalen van de Zeeuwse klimaatdoelen.

Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen
en omgeving Bergen op Zoom

Op Schouwen-Duiveland en Tholen is het 50 kV-energienet van ons als regionale netbeheerder vol. Er kunnen daardoor geen nieuwe, duurzame initiatieven worden aangesloten. Tegelijkertijd lopen ook de regionale energiewegen in West-Brabant vol. Ook daar bereikt het netwerk het maximum van de transportcapaciteit. Samen met landelijke netbeheerder TenneT  gaan we de komende jaren aanpassingen maken aan de zogenaamde 150 kV-ring in de elektriciteitsinfrastructuur. We maken een koppeling met het landelijke hoogspanningsnet. Het net in de regio wordt daardoor minder storingsgevoelig. Én de capaciteit breidt fors uit, waardoor we weer nieuwe duurzame initiatieven kunnen aansluiten.