Openingsbod

Man in gesprek over zijn energieaansluiting

De komende jaren gaat de gebouwde omgeving over op duurzame alternatieven voor aardgas. Deze Warmtetransitie levert moeilijke vraagstukken op. Bijvoorbeeld voor gemeenten, die eind 2021 een Transitievisie Warmte gereed moeten hebben. En voor netbeheerders, die pas aan de slag kunnen gaan zodra er energiesysteemkeuzes zijn gemaakt. Stedin komt daarom met een hulpmiddel om besluitvorming over de warmtetransitie te versnellen: het Openingsbod Warmtetransitie.

Wit u hier meer over lezen? Dan verwijzen wij u graag door naar de algemene Stedin website. Let op: mocht u hierna nog vragen hebben over een ander onderwerp, raadpleeg dan opnieuw: www.stedin.net/zeeland.

Meer lezen over openingsbod warmtetransitie.

Het openingsbod