Subsidie
SDE-regeling

Energie opwekken met behulp van zonnepanelen

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) aanvragen.

Met deze subsidie stimuleert de overheid de productie van duurzame energie door bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen. Dit heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'.

Vraag de subsidieregeling SDE+ aan 

De aanvraag kunt u indienen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

RVO

Vraag een groene EAN-code aan

Heeft u al een SDE+ subsidie? Dan kunt u een ‘groene EAN-code’ aanvragen. Dit kan alleen als u minimaal een grootverbruikaansluiting heeft met een aansluitwaarde die groter is dan 3x80A. Daarbij dient het opgestelde vermogen groter te zijn dan 15 kW.

Gebruik daarvoor het formulier Afnemer wordt Producent.

Vraag een transportindicatie aan

Voor het aanvragen van de SDE+ subsidie heeft u vanaf 2019 een transportindicatie van uw netbeheerder nodig. Voor meer informatie kunt u hier terecht.