Eisen voor
teruglevering

Stedin adviseur bespreekt met een klant de manieren om zelf energie op te wekken

Welke eisen gelden voor teruglevering? 

Wilt u energie terugleveren? Dan moet u zich houden aan de Europese codes voor elektriciteit en de Nederlandse Netcode Elektriciteit.

Wat zijn de Europese codes
voor elektriciteit?

De Europese codes voor elektriciteit zijn acht Europese Verordeningen. Hierin staan de spelregels voor de Europese interne elektriciteitsmarkt. Deze codes zorgen voor uniformiteit binnen de Europese Unie op het gebied van onder meer leveringszekerheid, netveiligheid en een goede energietransitie.

In de Europese codes staan spelregels. Zoals:

  • Hoe werken netbeheerders en beurzen samen om elektriciteit in Europa te transporteren?
  • Hoe houden de Europese netbeheerders het elektriciteitsnet stabiel?
  • Aan welke eisen moeten nieuwe verbruiks- en productie-eenheden voldoen?

Waarom zijn eisen
vanuit Europa nodig?

Het is belangrijk dat elektriciteit voor iedereen beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar blijft. Daarvoor zijn aanpassingen aan het elektriciteitsnet nodig. En afspraken over het beheer van het elektriciteitsnetwerk. Deze afspraken zijn vastgelegd in de acht nieuwe Europese Verordeningen en de Nederlandse Netcode Elektriciteit. Hierdoor veranderen er zaken voor iedereen die nu of in de toekomst elektriciteit afneemt of opwekt.

Lees meer informatie over de Europese Verordeningen Elektriciteit op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Wat betekenen de
Europese Codes voor u?

Wekt u of uw bedrijf elektriciteit op? Dan heeft u te maken met Europese en Nederlandse wettelijke verplichtingen. Voor zonnepanelen en andere opwekinstallaties gelden vastgestelde, technische eisen. Voor iedereen met een gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 MW, gelden eisen voor de transportprognoses die u aanlevert aan uw netbeheerder.

Energie opwekken met behulp van zonnepanelen

Welke eisen gelden als u zonnepanelen of
een andere opwekinstallatie koopt?

 Heeft u zonnepanelen of een andere opwekinstallatie? Of past u uw huidige installatie grondig aan? Bijvoorbeeld door omvormers te vervangen of het vermogen van de installatie te veranderen? Dan moet uw opwekinstallatie voldoen aan de eisen van de EU-code Requirements for generators (RfG) en de Netcode Elektriciteit. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Ook moet u dit kunnen aantonen als uw netbeheerder erom vraagt.

Waarom, waar en hoe
moet u een
opwekinstallatie aanmelden?

Voordat u een opwekinstallatie in gebruik neemt, moet u deze melden bij uw netbeheerder. Als grote zakelijke klant kunt u dit melden bij uw contactpersoon.

Waar registreer ik
mijn nieuwe opwekinstallatie?

In het formulier Elektriciteitsproductie-eenheid Document (PGMD) kunt u een nieuwe elektriciteitsproductie-eenheid registreren. Dit geldt voor eenheden van 1 MW tot 50 MW (type B) of van 50 MW tot 60 MW (type C).

Download het PGMD-formulier hier.

Download

Kleinere zakelijke klanten (met een elektriciteitsproductie-eenheid type A tot 1 MW) kunnen dit melden op energieleveren.nl.

Voor iedere elektriciteitsproductie-eenheid vanaf 800 W geldt de volgende procedure:

  • Voor Type A (0,8 kW – 1 MW) registreert u de data uit het Installatiedocument via energieleveren.nl.
  • Voor Type B en C (1 MW – 60 MW) registreert u de data op basis van het Power Generating Module Document (PGMD).
  • Voor Type D (≥ 60 MW of aansluiting op HS-net ≥110 kV) volgt u de procedures Energisation Operational Notification (EON), Interim Operational Notification (ION), Limited Operational Notification (LON) en Final Operational Notification (FON).

Uw opwekinstallatie
moet voldoen aan de eisen

Vraagt u een aansluiting aan van een type B, C of D? Dan krijgt u de volgende documenten:

  • het PGMD
  • het document RfG compliance verification
  • de Handleiding compliance monitoring.

Hiermee kunt u aantonen dat u voldoet aan de eisen. U levert daarvoor het PGMD in met daarin informatie over de elektriciteitsproductie-eenheden en de bewijzen van conformiteit. Hiervoor zijn ook testen en simulaties nodig. Deze kunt u deels onderbouwen met conformiteitscertificaten.

Let op!

Dien het PGMD minimaal drie maanden voor de datum waarop u de aansluiting wilt gaan gebruiken in bij de netbeheerder. Wilt u uw huidige installatie grondig aanpassen? Dan moet u dit minimaal twee maanden (type B) of vier maanden (type C, D) van tevoren melden.

Waar worden mijn gegevens voor gebruikt?

De Nederlandse netbeheerders houden bij waar alle opwekinstallaties staan en wat hun capaciteit is. Dit helpt om het elektriciteitsnet stabiel te houden. Ook gebruiken de netbeheerders de gegevens om het hoofdnet goed te onderhouden. En om te beslissen waar zij het net het beste kunnen uitbreiden. Wij vragen u ieder jaar om te bevestigen dat uw opwekinstallatie nog steeds voldoet aan de eisen van de EU-code RfG.