Geen aansluitplicht
voor gas meer

Stedin-medewerker in gesprek met bewoner

Netbeheerders zijn niet langer verplicht om nieuwbouw aan te sluiten op het aardgasnet. Dit staat in de Wet voortgang energietransitie (VET).

Aardgasvrij is
de nieuwe norm

In Nederland hebben we afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. Aardgas is een fossiele brandstof. Verbranding ervan zorgt voor CO2-uitstoot. Om ernstige klimaatverandering te voorkomen, moeten we deze uitstoot de komende jaren fors terugdringen.

Welke aansluitingen bieden
wij niet meer aan?

Het gaat om aansluitingen met een gasmeter tot en met G25 (een doorlaatwaarde tot en met 40 m³ per uur). De grootte van de gasmeter staat op de gasmeter. Deze aansluitingen kunt u niet langer aanvragen via mijnaansluiting.nl.

Wonen en ondernemen zonder aardgas kan!

Nieuwe woningen kunnen prima zonder aansluiting op het gasnet worden gebouwd. Een goed geïsoleerde woning kan op een andere manier worden verwarmd. Bijvoorbeeld met een warmtepomp (all-electric) of met collectieve warmtelevering.

Wanneer heeft u een
bouwvergunning aangevraagd?

Dit bepaalt of u nog een gasaansluiting kunt krijgen. In principe geldt dat voor alle bouwvergunningen na 1 juli 2018 geen gasaansluiting kan worden aangevraagd. In de volgende situatie is een uitzondering mogelijk:

  • u heeft de vergunningaanvraag voor 1 januari 2019 ingediend, én
  • er is een bestaand gasnet in de buurt van de nieuwbouw waarop wij kunnen aansluiten, én
  • u kunt aantonen dat de gemeente een gasaansluiting toestaat.

 

De gemeente bepaalt of u
een uitzondering kunt krijgen

Alleen het college van burgemeester en wethouders mag bepalen dat er voor een bepaald perceel of gebied wel een gasaansluiting mag komen. Hiervoor moeten dan goede redenen zijn. Denkt u dat u voor zo'n uitzondering in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw gemeente.

Woning met een donkere lucht

Voor bestaande bouw kunt u wel een gasaansluiting krijgen

Maar, dit geldt niet voor bestaande gebouwen. Met als uitzondering bestaande gebouwen in gebieden die de gemeente heeft aangewezen als gebieden waar de aansluitplicht vervalt. Alle wijzigingen van bestaande aansluitingen blijven gewoon mogelijk. Bijvoorbeeld als u de capaciteit wilt wijzigen of een aansluiting wilt laten verplaatsen.