Opgesteld vermogen
productie-installaties

Inhoud

Geeft inzicht in het totale vermogen van opgestelde zonnepanelen per gemeente. Wij bieden dit aan in geaggregeerde vorm per gemeente. Deze cijfers helpen gemeenten om de groei van duurzame opwek te monitoren en eventuele trends te herkennen. Als de bron van deze data is CERES, het landelijke register van opwekeenheden. Dit is het register van netbeheerders waarin kleinverbruikers hun duurzame productie-installatie aanmelden.

Peildatum

Dit document wordt regelmatig geactualiseerd.

Opgesteld vermogen per 01-01-2023

Opgesteld vermogen per 01-01-2022

Opgesteld vermogen per 01-07-2021

Opgesteld vermogen per 01-01-2021

Disclaimer

Omdat de productie-installaties veelal door particulieren worden aangemeld, bevat het CERES onherroepelijk onnauwkeurigheden en fouten. Waar mogelijk worden deze fouten gecorrigeerd. Daarnaast melden niet alle eigenaren van zonnepanelen hun installaties aan via energieleveren.nl, waardoor het CERES onvolledig is. Grote installaties die zijn aangesloten op een grootverbruikersaansluiting worden niet in het CERES opgenomen. Aan deze dataset kan geen rechten worden ontleend.