Klachtenmeldpunt
aanbestedingen

Man in gesprek over zijn energieaansluiting

Goede communicatie tussen alle partijen in een aanbestedingsprocedure is essentieel om tot een goed resultaat te komen. Wanneer partijen van mening verschillen is het belangrijk om laagdrempelig tot een oplossing te komen. Daarvoor is een snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten belangrijk.

Klachtenmeldepunt
aanbestedingen

In het kader van de nieuwe aanbestedingswet bestaat er een klachtenmeldpunt aanbestedingen. Bij dit meldpunt kunnen bedrijven met een klacht over de gevoerde aanbestedingsprocedure terecht. Het e-mailadres van het meldpunt is FM.Klachtenmeldpunt@stedin.net.